Objave

Vzporedni svetovi - vrata v fantazije

Ko Alica stopi skozi ogledalo, se znajde v čudnem svetu, naseljenem z ekscentričnimi osebami in potuje po um-izkrivljajočih prostorih. Njene navade se krešejo z novostmi, zaradi nedomačnosti doživi kulturni šok in eksistencialno krizo. V pripovedni fikciji so pogoste zgodbe, ki vključujejo različne vrste vzporednih ali paralelnih svetov, ki obstajajo obenem z našim.

Navaden človek prestopi prag v domišljijsko okolje, iz sveta, na katerega je navajen, se na tak ali drugačen način odpravi v dimenzijo, naseljeno s pravljičnostjo in fantazijo. Zgodbe te vrste se napajajo s konfliktom, ki nastane zaradi razlik v načinu življenja glede na tuja, z domišljijo prepletena okolja, v katerih variirajo zakoni narave in pogosto vključujejo magične prvine.

Čeprav je konceptualna zakoličenost žanrov v spekulativni fikciji bolj ohlapna, lahko na grobo rečemo, da za razliko od zgodb o alternativni zgodovini ali celokupnih fantazijskih pripovedi, tu domišljijski svet ne obstaja sam zase, temveč se prep…

Pank noče umreti

Znanstvena fantastika: Kaj je steampunk?

Jurij Kristan: Ropot (Nagrajenec NMN 2017)

Znanstvena fantastika: Kaj je kiberpunk?

Razvoj znanstvene fantastike: Novi val

Bojan Ekselenski: Okvara moralnega kompasa ali odisejada Mačka v žaklju

Razvoj znanstvene fantastike: Zlata doba

Oddaja #13 - Fantazija

Znanstvena fantastika: Kaj je alternativna zgodovina?

Oddaja #12 - Ne-evklidski prostor

Razvoj znanstvene fantastike: Obdobje šunda

Oddaja #11 - Srečno 2019!

Zara Kralj: Rojstvo upanja iz pokopa tirana

Oddaja #10 - Božična pesem

VIDEO: Znanstvena fantastika v Sloveniji